Ukazovatele projektu

Lp. Ukazovatele výstupu Počet ukazovateľov
1 Technická dokumentácia 2
2 Stretnutia partnerov 7
3 Organizácia konferencií 3
4 Internetová stránka 1
5 Folder o projekte a partnerstve 1
6 Informačné banery 3
7 Prestavba domov kultúry 2
8 Kultúrne podujatia 7
9 Fotoalbum 1
10 Počet partnerov 3
11 Počet zrenovovaných / zmodernizovaných historických a kultúrnych objektov 2
  Ukazovatele výsledkov  
1 Počet účastníkov kurzu ktorí si zvýšili svoju kvalifikáciu 90
2 Počet partnerskich dôchod záväzných po ukončení projektu 3
Print Friendly, PDF & Email