Harmonogram projektu

Hlavné aktivity VII.2014 III.2015 IV.2015 V.2015 VI.2015 VII.2015 VIII.2015 IX.2015 
Prestavba kultúrnych domom:
Prestavba kultúrneho domu v Jasle
Prestavba kultúrneho domu v Liptovskom Mikuláši
Kultúrne akcie v Jasle: 
Stretnutia s európskou kultúrou

29-30.08.2015

Batiková dielňa pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva 09-10.06.2015
SúťažFotovýstava 30.04.-29.05.2015
15.06.-31.07.2015
Škola tanca 11-12. 09.2015
Kultúrne akcie v Liptovskom Mikuláši:
Koncert dychoviek 09.08.2015
Mikulášsky jazzový festival 24-27. 07.2015
Festival freeze – hip- hop 25.09. 2015
Fotovýstava 28.06.-30.08.2015
 ďalšie aktivity:
Riadenie a propagačne činnosťi
Print Friendly, PDF & Email