O projekte

Projekt „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktury kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš” je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Projekt je zameraný na posilnenie a modernizáciu kultúrnej infraštruktúry v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš. Partnermi projektu sú mesto Jaslo, Liptovský Mikuláš, Kultúrny dom v Jasle.  Myšlienkou projektu je nadviazanie a intenzifikácia spolupráce poľských a slovenských partnerov pri realizácii projektu a tiež utvorenie organizačných nástrojov umožňujúcich podporu a organizáciu spoločných zahraničných projektov.  Zásadným cieľom projektu je náprava stavu infraštruktúry hlavných kultúrnych objektov ako aj spoločná organizácia cyklu kultúrnych podujatí po oboch stranách hraníc.

 

Rozpočet projektu:

Celková hodnota projektu: 4.290.981,48 EUR

Oprávnené náklady: 3.331.400,01 EUR

Financovanie ERDF (85%): 2.831.690,01 EUR

Vlastný vklad VP a PP: 499.710,00 EUR

Obdobie realizácie projektu: VII.2014 – IX.2015

Print Friendly, PDF & Email