Mesto Jaslo

Jaslo je mesto, ktorého chute, podobne ako chute vína vedia byť rozmanité : jemné a rafinované, vďaka svojej kultúre a umeniu, ale aj silné a odhodlané v jeho turizme, zábave a podnikaní. Bohatá a rôznorodá ponuka mesta Jasla umožňuje zažiť jeho jedinečnosť, vôňu a farbu. Svoje unikátne plody ponúka v podobe významných osobností, ktoré mu dávajú výraznú príchuť.

Jaslo je tiché mesto, otvorené pre ľudí, vhodné pre dozrievanie a vývoj, vrátane toho hospodárskeho . Vytvára dokonalé podmienky pre návštevu a potešenie z jeho chuti.

Jaslo má svoju vlastnú jedinečnú atmosféru. Malebný trh je obklopený starými domami, ktoré nesú stopy rôznych období a štýlov. Jedným z najcennejších pamiatok pochádzajúcich z pätnásteho storočia je gotický kostol postavený z kameňa. Početné reštaurácie a krásny park s pešími uličkami, pamiatkami a fontánou sa nachádzajú priamo v centre mesta, sú ideálne prázdninové destinácie pre turistov i miestnych obyvateľov. Krásny novogotický Sroczyński palác bol postavený na konci osemnásteho storočia. Obklopuje ho nádherný krajinársky park, ktorý zaujme svojich návštevníkov.

Po mnoho rokov bolo Jaslo považované za „hlavné mesto znovuzrodeného poľského vinárstva“. Jasielske víno je veľmi dobre známe nielen v poľských, ale aj zahraničných kruhoch, zároveň je to produkt, ktorý je mesto preslávené. Mesto a jeho okolie sú pretkané „Podkarpatskou vínnou cestou „, ktorú tvorií takmer 120 vinárstiev patriacich do Zväzu vinárov z Podkarpatského kraja. Môžete ju prejsť pešo alebo na koňoch. Regionálne špeciality pripravené podľa tradičných receptov a rad miestnych produktov sú perfektným doplnkom k viniciam, ktoré sú súčasťou bohatej vínnej cesty.

Jasielsky Dom kultúry je najväčšia, vážená kultúrna inštitúcia v meste, rovnako ako hlavné miesto stretnutí umenia a kultúry. Hlavnou úlohou JDC je kultúrne vzdelávanie, vzdelávanie prostredníctvom umenia a tvorenie ponuky atraktívnych voľnočasových aktivít pre domácich obyvateľov a turistov. Regionálne múzeum hrá dôležitú úlohu v podpore kultúry a už takmer 45 rokov dokumentuje minulosť mesta a okresu, rovnako ako kultúry a ľudového umenia regiónu Pogórze. Mestská verejná knižnica už pre viac ako 60 rokov poskytuje obyvateľom mesta a regiónu kontakt s rôznymi typmi knižných materiálov a vedie rozsiahle kultúrne , vzdelávacie a informačné aktivity.

Jaslo má dobre rozvinutú infraštruktúru cestovného ruchu a rekreácie a zaujímavú ponuku, ktorá umožňuje aktívne trávenie voľného času. V Jasle a okolí je veľmi zaujímavá pešia turistika, cykloturistika, lyžiarske trate a didaktické náučné chodníky. Milovníkov priemyselného turizmu bude zaujímať Cezhraničná ropná cesta, križujúca centrum mesta, spájajúce miesta viažuce sa so vznikom a históriou ropného priemyslu. Karpatské múzeum v prírode – Trója sa nachádza v blízkosti Jasla. Jedná sa o muzeijný komplex, ktorý bol vytvorený na mieste objavu jednej z najstarších pevností v Poľsku.

V meste funguje množstvo športových klubov, ktoré umožňujú mladým ľuďom rozvíjať ich schopnosti v rôznych oblastiach športu, okrem iného: karate, judo, futbal, bežecké lyžovanie, volejbal a plávanie. Dôležitú úlohu v rozvoji športu a športových podujatí hrá Mestské športové a rekreačné centrum v Jasle.

Otvorenosť, pohostinnosť a vášeň pre nové nápady vytvárajú počas pobytu priateľskú atmosféru nielen pre turistov ale aj investorov.

Print Friendly, PDF & Email