Kultúrne akcie

Lp. Kultúrne akcie Miesto
1 Stretnutia s európskou kultúrou Mesto Jaslo
2 Batiková dielňa pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
3 Súťaž a fotovýstava
4 Škola tanca
5 Koncert dychoviek Mesto Liptovský Mikuláš
6 Mikulášsky jazzový festival
7 Festival freeze – hip- hop
8 Fotovýstava
Print Friendly, PDF & Email