Aktivity projektu (PP1)

PP1 zazmluvnil interný projektový tím, ktorý riadi celý priebeh realizácie projektu. Za posledné obdobie boli zrealizované 2 verejné obstarávania na stavebné práce a pripravené zmluvy pre dodávateľov. Stavebné práce k rekonštrukcii kultúrneho domu budú prebiehať počas celého leta.

Spoločne s vedúcim partnerom spolupracujeme na príprave 4 spoločných podujatí, ktoré zahájime spoločnou fotovýstavou. Výstava je previazanou aktivitou Fotoklubu Domu Kultúry Liptovský Mikuláš a účastníkov fotosúťaže „Naša malá vlasť“ v Jasielskom Dome Kultúry. Prebieha súčasne na dvoch miestach – v Liptovskom Mikuláši a v Jasle, a tak obyvatelia oboch partnerských miest majú možnosť porovnať vnímanie okolitého sveta domácich autorov zachytené objektívom fotoaparátu.

V príprave je niekoľko ďalších spoločenských podujatí, ktoré spestria ponuku kultúrneho vyžitia v partnerských mestách. Už koncom júla sa v Liptovskom Mikuláši bude konať výnimočný Mikulášsky jazzový festival, na ktorom vystúpia aj jasielsky Jass Brass. Začiatkom augusta sa pri príležitosti spoločného koncertu stretnú na mikulášskom námestí mestské dychovky a na konci mesiaca je naplánované podujatie Stretnutie s európskou kultúrou – Dni Vína v poľskom Jasle. Séria spoločných podujatí sa ukončí v znamení tanca. Hip hop škola tanca zabaví mladých aj starších v prvej polovici septembra v Poľsku a záverečné projektové podujatie Festival Freeze – hip hop bude príležitosťou na otvorenie zrekonštruovaného Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.

Nielen pre účely zviditeľnenia projektu, ale aj pre zlepšenie propagácie turistických zaujímavostí a kultúrnych podujatí budú spracované sady propagačných materiálov. V súčasnosti pripravujeme ich obsahovú náplň a vizuál.

Print Friendly, PDF & Email