Aktivíty v projekte

1. Príprava technickej dokumentácie (Etapa 0)
2. Riadenie (Etapa I)
3. Propagačná činnosť (Etapa II)
4. Prestavba Kultúrnych domom (Etapa III). Zahŕňa prestavbu 2 Kultúrnych domov v Jasle a v Liptovskom Mikuláši.
5. Realizácia spoločných kultúrnych podujatí (Etapa IV). Zahŕňa cyklus podujatí so zahraničným charakterom.

Print Friendly, PDF & Email