Mikulášski a poľskí fotografi vystavujú spoločne

Kultúrna spolupráca medzi Liptovským Mikulášom a Jaslom je v plnom prúde. Výstavu fotografov z Liptovského Mikuláša i z poľského Jasla si môžete pozrieť v obidvoch mestách.

Deje sa tak v rámci projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš.“ Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

„Najviditeľnejší prínos tohto projektu bude nepochybne v modernejších kultúrnych domoch...

Więcej / Viac / More

Aktivity projektu (PP1)

PP1 zazmluvnil interný projektový tím, ktorý riadi celý priebeh realizácie projektu. Za posledné obdobie boli zrealizované 2 verejné obstarávania na stavebné práce a pripravené zmluvy pre dodávateľov. Stavebné práce k rekonštrukcii kultúrneho domu budú prebiehať počas celého leta.

Spoločne s vedúcim partnerom spolupracujeme na príprave 4 spoločných podujatí, ktoré zahájime spoločnou fotovýstavou. Výstava je previazanou aktivitou Fotoklubu Domu Kultúry Liptovský Mikuláš a účastníkov fotosúťaže “Naša malá vlasť” v Jasielskom Dome Kultúry. Prebieha súčasne na dvoch miestach – v Liptovskom Mikuláši a v Jasle, a tak obyvatelia oboch partnerských miest majú možnosť porovnať vnímanie okolitého sveta domácich autorov zachytené objektívom fotoaparátu...

Więcej / Viac / More