Widowiskowo i nowocześnie

W samym centrum, u zbiegu głównych dróg i arterii, bije serce miasta. W tym miejscu powstał budynek, który nie tylko zdobi krajobraz miasta, ale będzie wyrazem jego ekspresji.

Zakończyła się modernizacja Jasielskiego Domu Kultury w ramach projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu” współfinansowanego przez Unię Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Oficjalne otwarcie budynku połączone z koncertem z okazji 65.lecia JDK odbyło się 7 listopada.

45 lat temu

Jasielski Dom Kultury przed 45 laty był okazałą, nowoczesną budowlą z piękną salą widowiskową, w której występowały tuzy polskiej estrady. Z czasem budynek zaczął podupadać. – Pomysł modernizacji domu kultury narodził się w 2009 roku. Nawiązaliśmy współpracę z Liptowskim Mikulaszem, który również chciał modernizować swój dom kultury. Niestety wówczas mimo pozytywnej oceny, w związku z brakiem środków, ten projekt nie uzyskał dofinansowania. Dopiero pod koniec 2014 roku otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu – zaznacza Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. 

Walka z czasem    

Największym wyzwaniem przed jakim stanęło Miasto Jasło jako lider projektu był bardzo krótki termin realizacji zadania. Przebudowa domów kultury w Jaśle i w Liptowskim Mikulaszu musiała zostać ukończona w niespełna rok. Na samej budowie JDK pracowało ciągle ponad 120 osób z różnych ekip. Mimo tak zawrotnego tempa udało się ukończyć inwestycję i co najważniejsze udało się pogodzić założone na początku rozwiązania architektoniczne. – Chcieliśmy, aby ten budynek w wyniku modernizacji uzyskał nową jakość nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystkim nową jakość jeśli chodzi o pomieszczenia wewnątrz – podkreśla Ryszard Pabian.

 Udało się

7 listopada odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. Jego celem jest rozwój współpracy polsko-słowackiej na rzecz podniesienia jakości usług kulturalnych poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej po obu stronach granicy, tj. domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu, a także poprzez organizację cyklu imprez kulturalnych o charakterze transgranicznym. Partnerami projektu byli Miasto Liptowski Mikulasz oraz Jasielski Dom Kultury. Wszystkie zamierzenia projektowe partnerów zostały zrealizowane.

 Nowe perspektywy

W czasie konferencji Jasielski Dom Kultury zawarł umowy partnerskie z domem kultury w Liptowskim Mikulszu  oraz z domem kultury we Vranowie nad Toplą. Tym samym prowadzona dotychczas współpraca została umocniona i zaowocuje kolejnymi ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi. Jednym z elementów konferencji były również wystąpienia ekspertów z Polski i Słowacji poświęcone dalszej współpracy pomiędzy krajami.

 Po spotkaniu nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu połączone ze świętowaniem 65. lecia działalności Jasielskiego Domu Kultury.

Print Friendly, PDF & Email