Rezultaty

Lp. Wskaźniki produktu Ilość wskaźników
1 Dokumentacja techniczna 2
2 Spotkania partnerów 7
3 Organizacja konferencji  3
4 Strona internetowa 1
5 Folder o projekcie i partnerstwie 1
6 Banery informacyjne 3
7 Przebudowa domów kultury 2
8 Imprezy kulturalne 7
9 Album fotograficzny 1
10 Liczba partnerów 3
11 Liczba odrestaurowanych lub zmodernizowanych budynków historycznych i kulturowych 2
  Wskaźniki rezultatu  
1 Ilość uczestników kursów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje 90
2 Liczba umów partnerskich realizowanych po zakończeniu projektu 3
Print Friendly, PDF & Email