O projekcie

Projekt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Projekt ukierunkowany jest na wzmocnienie i modernizację infrastruktury kulturalnej
w miastach Jasło i Liptowski Mikulasz. Partnerami projektu są Miasto Jasło, Liptowski Mikulasz, Dom Kultury w Jaśle. Ideą projektu jest nawiązanie i intensyfikacja współpracy partnerów polskich i słowackich przy realizacji projektu, a także stworzenie instrumentów organizacyjnych umożliwiających wspieranie i organizację wspólnych projektów transgranicznych. Zasadniczym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury głównych obiektów kulturalnych oraz wspólna organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych po obu stronach granicy.

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 4.290.981,48 EUR

Koszty kwalifikowane projektu: 3.331.400,01 EUR

Dofinansowanie projektu (85% całkowitych kosztów kwalifik.): 2.831.690,01 EUR

Wkład własny PW i PP: 499.710,00 EUR.

Okres realizacji: VII.2014 – IX.2015

Print Friendly, PDF & Email