Działania

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej (Etap 0)
2. Zarządzanie (Etap I)
3. Działania promocyjne (Etap II)
4. Przebudowa Domów Kultury. Obejmuje przebudowę dwóch domów kultury w Jaśle oraz w Liptowskim Mikulaszu (Etap III)
5. Realizacja harmonogramu wspólnych imprez kulturalnych. Obejmuje cykl imprez o charakterze trans granicznym (Etap IV).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email