Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Miasto Jasło wspólnie z Jasielskim Domem Kultury zadeklarowało udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, które w naszym kraju odbywać się będą w dniach 12-15.05.2016 r.

W dniu 13.05.2016 r. w Jaśle odbędzie się “Majowa Noc z JDK”.  Jest to wydarzenie artystyczne, które ma na celu zaprezentowanie działalności artystycznej placówki, zarówno tym najmłodszym, jak i starszym.

W programie przewidziano prezentacje różnych dziedzin sztuki, m.in.: przedstawienia teatralne (w tym dla dzieci i całych rodzin), plastyka i zajęcia artystyczne, muzyka (koncerty muzyczne, orkiestry dętej, jazzowy, zumba pod „gołym niebem”), widowisko. Zaplanowano również rozstrzygnięcie Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej oraz wernisaż wystawy.

Ponadto będzie można zwied...

Więcej / Viac / More