„Nasza mała Ojczyzna” na fotografii

Jasielski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Nasza mała Ojczyzna”. Mogą w nim brać udział osoby dorosłe, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, którzy w terminie do 29 maja br. nadeślą do 5 fotografii w formacie nie mniejszym niż 21 x 30 cm. Zdjęcia należy obowiązkowo przesłać również w wersji cyfrowej na adres Jasielskiego Domu Kultury. Prace powinny zawierać: imię, nazwisko i adres autora, nr telefonu oraz adres e-mail. Wyniki konkursu oraz miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane na stronie JDK: www.jdkjaslo.pl.

 

Celem konkursu jest m.in...

Więcej / Viac / More

Jasielski Dom Kultury jak nowy

Gruntowna przebudowa Jasielskiego Domu Kultury, modernizacja domu kultury w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja) i organizacja kilku imprez kulturalnych w obu miastach, składają się na projekt „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”, którego realizacja rozpoczęła się kilkanaście dni temu. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą ponad 3,33 mln euro i w 85 proc. (czyli ponad 2,83 mln euro) zostaną pokryte przez Unię Europejską.

Przedstawieniu projektu poświęcona była konferencja prasowa, zorganizowana 9 kwietnia br...

Więcej / Viac / More